Aktuális pályázataink

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
bérbeadásra hirdeti - nyílt pályáztatás útján - a Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác belterület 1899/22 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Bán Márton utca 3. szám alatti, kivett udvar és sportcsarnok megnevezésű, a Sportcsarnokban jobb folyosó 3. ajtó alatt található iroda helyiséget 3 év határozott időre. (PÁLYÁZAT LETÖLTÉSE)

A helyiség jellemzői:
10 m2 alapterületű, tartozik hozzá egy 3 m2 nagyságú mosdó és WC

Tevékenységi kör: sportszolgáltatás, közérzetjavító szolgáltatás, iroda

Műszaki állapot: - A bérlemény megtekintett, és később sem kifogásolható állapotban kerül
átadásra. A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlők kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény nélkül.

Közművek: - áram - víz- csatorna

A pályázati bérleti díj: 60.000, -Ft/hó (összesen 13 m2 )
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével melkedik, először 2024. január 1. napja.
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó pályázati bérleti díj összegének egyszerese.
A szerződéskötés feltétele: A bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint a kialakult bérleti díj (nettó) összegének kétszeresét, mint biztosítékot a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. számlájára megfizeti.

Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás  a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt- nél vezetett 11742094-20159120 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolás vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat,illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-400

Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 13. nap hétfő 1600 óráig

A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek címezve - 2600 Vác, Ady Endre sétány 16. szám, vagy személyesen

 benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó a  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést